Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku – procedury i wymogi

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku to kompendium wiedzy na temat tego, jakie procedury i pozwolenia będą niezbędne podczas takiej inwestycji. Omówimy również pokrótce kolejne etapy prac na budowie. Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Co musisz wiedzieć? Odpowiadamy!

 

Spis treści:

 

Jak założyć farmę fotowoltaiczną? Od czego zacząć?

Jeżeli zastanawiasz się, jak założyć farmę fotowoltaiczną, powinieneś rozpocząć od analizy dostępnych rozwiązań. Warto zaznaczyć, że od modelu, mocy oraz wyboru producenta zależy ostateczny koszt przedsięwzięcia. Dlatego jest to bardzo ważny element, którego nie można pominąć. Dodatkowo należy uwzględnić go również w ostatecznym biznesplanie.

Założenie farmy fotowoltaicznej wiąże się również z koniecznością pozyskania niezbędnego gruntu, na którym powstanie instalacja. Musi on spełniać kilka ważnych wymagań, a jego cena jest również składową kosztorysu. Dlatego należy znaleźć odpowiednie rozwiązanie, zanim rozpoczniesz zamawiać elementy potrzebne do faktycznej budowy. Jak założyć farmę fotowoltaiczną?

 

Farmy fotowoltaiczne – wymogi dotyczące gruntu

Zacznijmy od gruntu, na którym mają stanąć farmy fotowoltaiczne. Wymogi dotyczące lokalizacji mogą wydawać się proste, ale znalezienie odpowiedniego terenu weryfikuje te przypuszczenia.

 

Teren pod budowę farmy fotowoltaicznej musi mieć minimum 2 ha powierzchni dla zabudowy dostarczającej minimum 1MW energii. Dodatkowo działka musi mieć minimum 50 m szerokości. Warto jednak zaznaczyć, że pojawiają się rozwiązania, które umożliwiają zmniejszenie stosunku powierzchni do mocy farmy fotowoltaicznej.

 

Należy również wziąć pod uwagę klasyfikację gruntów. Farma fotowoltaiczna nie może stanąć na pulchnej, płodnej ziemi. Dopuszcza się możliwość wykorzystania gruntów klasy IV lub V. Jest to ważne, ponieważ w przypadku lepszych gruntów nie opłaca się budować farmy fotowoltaicznej. Korzystniejszym rozwiązaniem mogą być inne inwestycje.

Zdarza się jednak, że grunt odpowiedniej klasy nie pozwala na budowę farmy fotowoltaicznej ze względu na Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu. Należy również dowiedzieć się, czy obszar jest objęty programem Natura 2000 lub podobnym.

 

Ważną kwestią jest również odległość od znajdujących się w pobliżu budynków mieszkalnych. Zgodnie z założeniami, nie może być ona mniejsza niż 100 metrów. Taka odległość pomoże uniknąć cieni, które ograniczają nasłonecznienie.

 

Jeżeli chcesz wybudować farmy fotowoltaiczne, wymogi będą dotyczyły również natężenia promieniowania słonecznego oraz liczby słonecznych dni. W końcu to od tego zależy, jaki zysk przeniosą farmy fotowoltaiczne. Wymogi mają pomóc w znalezieniu nie tylko odpowiedniego terenu pod względem środowiskowym, ale również warunków atmosferycznych.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na infrastrukturę. Farma fotowoltaiczna powinna znajdować się w pobliżu linii elektroenergetycznej. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko wysokich kosztów związanych z przyłączeniami. Budując farmy fotowoltaiczne, wymogi gruntów są jednymi z kluczowych na początku. Należy zwrócić uwagę, że droga dojazdowa powinna być również odpowiednio utwardzona ze względów logistycznych.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej – procedury, pozwolenia

Należy również zwrócić uwagę na kwestie formalno-prawne, jakie czekają każdego, kogo interesuje budowa farmy fotowoltaicznej. Procedury są jasne i nie powinny wzbudzać wątpliwości. Po pierwsze każdy inwestor powinien zadbać o odpowiedni projekt instalacji. Na tym etapie należy wiedzieć już rzeczy, które były uwzględniane podczas analizy. Co to oznacza?

Projekt instalacji musi uwzględniać już wszelkie parametry techniczne dotyczące urządzeń, wykorzystane technologie oraz moc. Na tym etapie należy ustalić, w jakim układzie zostaną rozłożone urządzenia. Dodatkowo trzeba uwzględnić trasy przewodów, a także rodzaj stacji transformatorowej. Co ważne, projekt instalacji musi zawierać najważniejsze informacje dotyczące systemów bezpieczeństwa, na przykład monitoring.

Jeżeli czeka Cię budowa farmy fotowoltaicznej, procedury wymagają uwzględnienia produkcji energii, a także potencjalnej efektywności. Dlatego też wspomnieliśmy na początku o etapie analiz. Jak widać, są one niezbędne.

 

Sprawdź również artykuł: Farmy fotowoltaiczne zyski i zagrożenia!

 

Założenie farmy fotowoltaicznej a wymagane pozwolenia

Założenie farmy fotowoltaicznej wiąże się z szeregiem formalności. Musisz otrzymać 4 podstawowych pozwoleń, by móc rozpocząć budowę. Jednocześnie każdy z tych dokumentów jest wydawany na podstawie złożonych wniosków do odpowiednich instytucji wraz z całą dokumentacją.

 

  • Pierwszym z potrzebnych dokumentów jest decyzja środowiskowa. Bez niej może pojawić się problem z otrzymanie zgody na budowę. Ten dokument otrzymasz po złożeniu wniosku, karty informacyjnej, dokumentu potwierdzającego prawo do użytkowania działki, wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, wypis z rejestru gruntów, mapka działki wraz z działkami w odległości 100 m od terenu inwestycji, potwierdzenie opłaty skarbowej, KRS inwestora.

 

  • Drugi dokument to warunki zabudowy, czyli alternatywa dla Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla danej działki. Dotyczy to sytuacji, kiedy MPZP jest niedostępne dla wybranego terenu.

 

  • Trzeci dokument dotyczy uzyskania przyłącza u Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Jest to konieczne, ponieważ farma fotowoltaiczna musi być podłączona do sieci energetycznej. W tym przypadku należy przygotować: decyzję o warunkach zabudowy, dokument potwierdzający prawo do użytkowania terenu, KRS inwestora, plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wypis z rejestru gruntów dokumentację urządzeń do montażu, elektryczny schemat wewnętrzny źródła wytwórczego, potwierdzenie uiszczenia opłaty za przyłączę.

 

  • Czwarty dokument i wydawać, by się mogło najważniejszy, to pozwolenie na budowę. Okazuje się, że założenie farmy fotowoltaicznej wymaga również takiego dokumentu. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy dostarczyć odpowiedni wniosek, projekt budowlany, decyzję środowiskową, warunki zabudowy, dokument poświadczający prawo do użytkowania nieruchomości, a także potwierdzenie opłaty.

 

  • Po dopełnieniu tych formalności nie można zapomnieć również o koncesji Urzędu Regulacji Energetyki. Dotyczy to farm fotowoltaicznych o większej mocy niż 500 kWh. Uzyskanie koncesji URE wiąże się ze skomplikowaną dokumentacją, która obejmuje nie tylko wniosek o koncesję, ale również dokumentację dotyczącą: warunków formalno-prawnych, technicznych, dysponowania środkami na farmę fotowoltaiczną, potwierdzenia opłat skarbowych.

 

Należy podkreślić, że kolejność nie jest przypadkowa. Do kolejnych etapów dotyczących procedury i pozwoleń trzeba dołączyć wcześniej już otrzymane decyzje i pozwolenia. Założenie farmy fotowoltaicznej wymaga również dostarczenia dokumentów, które można uzyskać już po montażu urządzeń.

Ostatni krok to dostarczenie dokumentacji potwierdzającej prawo do użytkowania, promesę, mapkę geodezyjną, a także prognozowany na 3 lata bilans finansowy.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku, czyli co należy zrobić, by rozpocząć inwestycję i jak ona przebiega. Jak już wspomnieliśmy, pierwszym krokiem jest przede wszystkim analiza dostępnych rozwiązań oraz wybór urządzeń i działki pod inwestycję. Drugi krok polega na stworzeniu odpowiedniego projektu instalacji oraz zdobyciu powyżej wymienionych pozwoleń.

Kiedy mamy te wszystkie dokumenty oraz projekt, można przystąpić do aukcji OZE. Harmonogram tych wydarzeń znajdziesz na stronie URE, czyli Urzędu Regulacji Energetyki. Jeżeli aukcja zostanie wygrana, należy zrealizować inwestycję w ciągu 24 miesięcy. W tym czasie musisz również uzyskać koncesję od URE.

Alternatywą dla aukcji OZE mogą być umowy PPA lub budowa farmy fotowoltaicznej bezpośrednio przez przedsiębiorstwo na gruntach, których jest właścicielem i wykorzystuje je na własny użytek. W takich przypadkach instalacje można wykorzystywać na własne potrzeby.

 

Pamiętaj! Jeżeli realizujesz inwestycję z zewnętrznego źródła finansowania, musisz dostarczyć również informacje o sposobie finansowania. Dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie z banku z określeniem obrotów oraz udzielanych kredytach, gwarancje bankowe oraz ubezpieczeniowe.

 

Kiedy budowa farmy fotowoltaicznej ma opierać się na środkach dostarczanych przez UE, musisz najpierw przygotować wszelkie niezbędne dokumenty oraz decyzje administracyjne.

 

Podsumowanie: Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku

Budowa farmy fotowoltaicznej wiąże się przede wszystkim z szeregiem działań o charakterze formalno-prawnym. Zanim rozpoczną się faktyczne prace nad montażem instalacji, musisz zadbać o szczegółową dokumentację i pozwolenia.

 

Zapoznaj się również z artykułem: Koszt budowy farmy fotowoltaicznej!

 

Budowa farmy fotowoltaicznej krok po kroku to skomplikowany proces, który bez odpowiednich podstaw teoretycznych może być trudny do zrealizowania. Dlatego warto korzystać z pomocy ekspertów takich jak: Sigma Technology & Energy Solutions. Zapraszamy do kontaktu!

wróć do wszystkich artykułów