Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne — wady i zalety

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Alternatywne źródła energii to obecnie temat mocno na topie. Ponieważ zasoby gazu powoli kończą się, elektryczność jest natomiast obciążająca dla środowiska, coraz więcej osób stawia na pozyskiwanie energii na przykład ze słońca. Aby uzyskać ją na większą skalę, zakładane są farmy fotowoltaiczne.

Czym są farmy fotowoltaiczne?

Inwestycjami, które generować będą ilość prądu wystarczającą, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne wielu ludziom, są farmy fotowoltaiczne. To miejsca, które odpowiedzialne są tylko i wyłącznie za produkcję energii elektrycznej pozyskiwanej ze słońca. Dzieje się to za pomocą paneli fotowoltaicznych, które są ustawione na całym obszarze farmy. Energia słoneczna wzbudza ruch elektronów w ogniwach zamontowanych w panelach, co powoduje powstanie napięcia elektrycznego. Wytwarza się prąd zmienny, który w falowniku solarnym zmienia się w prąd stały, trafiający później do sieci.

Ponieważ farmy fotowoltaiczne wytwarzają energię przy pełnym słońcu, w pochmurne dni generowana jest mniejsza ilość prądu. Opłacalność farmy zależy więc w dużej mierze od ilości paneli fotowoltaicznych umiejscowionych na konkretnym terenie.

Szukamy gruntów pod farmy fotowoltaiczne – na co zwrócić uwagę?

Farmy fotowoltaiczne to opłacalne źródło dochodu. Po pierwsze, darmowa energia na własny użytek jest czymś niezwykle cennym, po drugie, popyt na energię słoneczną będzie stale rosnąć.

Dzierżawa gruntów pod farmy fotowoltaiczne to jednak nie taka prosta sprawa i wymaga poznania różnych biurokratycznych tajników. Opłacalność dzierżawy farmy fotowoltaicznej możemy rozpatrywać zarówno od strony osoby, do której należy grunt, jak i korzystającej z jej dobrodziejstw. Ważne jest tutaj przede wszystkim dokładne przygotowanie – a w przypadku osoby chcącej wydzierżawić grunt – przeczytanie umowy najmu. Pułapkami mogą być opłaty, które rozkładane są w różny sposób – czasem właściciel wymaga opłat już w trakcie rozpoczęcia budowy, często jednak wynajmujący proponują uiszczanie daniny już po zbudowaniu farmy. Ta ostatnia opcja jest jednak zupełnie nieopłacalna dla właściciela gruntu, więc nie ma większych szans, żebyśmy się na taką umowę natknęli.

Farma fotowoltaiczna powinna być przede wszystkim nasłoneczniona. Wydaje się to oczywiste, jednak na tę cechę na wpływ wiele czynników. Ważny jest między innymi brak wystających elementów krajobrazu i zabudowań w pobliżu. Farma fotowoltaiczna powinna także być zbudowana na gruntach, które nie będą powodowały opadania paneli w głąb ziemi.

Ceny gruntów pod farmy fotowoltaiczne

Ceny gruntów pod farmy fotowoltaiczne nie są niskie, ale także inwestycja w latach późniejszych jest opłacalna. Obecnie szacuje się, że dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaiczne to koszt od 8 000 do 10 000 złotych za hektar powierzchni rocznie.

Warto także zaznaczyć, że wiele osób wykupuje grunty pod farmy fotowoltaiczne, co dodatkowo określają przepisy – osoba, do której należy ziemia, w pierwszej kolejności powinna zaproponować jej wykupienie właśnie dzierżawcy.

wróć do wszystkich artykułów