W jakich miastach znajduje się najwięcej stacji ładowania, a gdzie wciąż ich brakuje?

arykuł w kategorii: Stacje ładowania,

Rozwój elektromobilności w ciągu ostatnich lat jest ogromny. Na drogach pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na stacje ładowania dla tych pojazdów. Ich ilość oczywiście również się zwiększa, nie mniej wciąż na mapie Polski są miasta, w których jest ich za mało. Gdzie w związku z tym nie ma problemu z naładowaniem samochodu elektrycznego, a gdzie wciąż ładowarek brakuje?

Jakie miasta biją rekordy w dziedzinie elektromobilności?

W Polsce najwięcej stacji ładowania samochodów elektrycznych znajduje się w Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Warszawa posiada 312 ładowarek, co jest największą liczbą w kraju. Gdańsk ma 141 ładowarek, a Katowice 106. Te miasta są liderami w zakresie infrastruktury ładowania w Polsce, co odzwierciedla ich zaangażowanie w promowanie elektromobilności i zrównoważonego transportu.

Ogólnie, rozwój infrastruktury ładowania w Polsce jest dynamiczny, co widać po liczbie ogólnodostępnych stacji ładowania, która wzrosła do 3166 stacji (6378 punktów) na koniec października 2023 roku. Szybkie stacje ładowania stanowiły 33% tej liczby, co pokazuje, że Polska koncentruje się na zwiększaniu dostępności szybkiego ładowania, aby umożliwić efektywniejsze korzystanie z pojazdów elektrycznych.

Gdzie wciąż brakuje stacji ładowania?

Braki w infrastrukturze stacji ładowania są najbardziej widoczne na tzw. ścianie wschodniej oraz w województwie świętokrzyskim, gdzie liczba dostępnych ładowarek jest najmniejsza. Na koniec czerwca 2022 roku w województwie podlaskim znajdowało się tylko 36 stacji ładowania, a w województwie lubelskim – 29. W województwie świętokrzyskim liczba dostępnych ładowarek wynosiła zaledwie do 21. Te dane jasno wskazują na zróżnicowany rozwój infrastruktury ładowania w Polsce, gdzie niektóre regiony pozostają daleko za czołówką i stacje ładowania samochodów elektrycznych są w nich trudno dostępne. Oczywiście ma to swoje przyczyny, o których należy pamiętać. Przede wszystkim eksperci wskazują, że rozwój infrastruktury ładowania w Polsce jest spowalniany przez szereg barier systemowych, takich jak długi czas oczekiwania na wybudowanie przyłącza przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), brak przygotowania infrastruktury energetycznej przy autostradach i drogach szybkiego ruchu pod kątem odpowiedniej mocy, oraz inne trudności techniczne i administracyjne.

Gdzie warto postawić stację ładowania?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska aktywnie wspiera rozwój elektromobilności poprzez pakiet regulacji prawnych, które mają na celu rozbudowę infrastruktury ładowania i zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie. Zarówno te działania, jak i decyzje biznesowe przedsiębiorców wpływają na rozwój sieci stacji ładowania do samochodów elektrycznych. Gdzie wobec tego takie stacje powinny się znaleźć? Przede wszystkim powinny być instalowane w miejscach takich jak centra handlowe, biurowce, kompleksy mieszkalne, hotele czy restauracje. Cenne są również lokalizacje blisko głównych dróg, autostrad, stacji benzynowych oraz w pobliżu skrzyżowań ważnych tras. Mogą one być strategicznymi punktami dla kierowców w trakcie dłuższych podróży, zapewniając łatwy dostęp i widoczność. Kolejnym punktem są parkingi typu Parkuj i Jedź (P+R) w pobliżu centrów przesiadkowych, które zachęcają do korzystania z transportu publicznego i są wygodne dla osób mieszkających poza miastem, które mogą ładować swoje pojazdy, korzystając z komunikacji miejskiej.

Jak widać w naszym kraju wciąż jest dużo do zrobienia w kwestii rozwoju elektromobilności, dlatego zachęcamy do tego, by stać się częścią zmian i przy wykorzystaniu naszych ładowarek, polepszyć dostęp do stacji ładowania w kraju.

wróć do wszystkich artykułów