Prawne aspekty budowy farmy fotowoltaicznej – podstawowa wiedza

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Budowa farmy fotowoltaicznej staje się coraz popularniejszym sposobem na zainwestowanie posiadanego kapitału. Nic w tym dziwnego – produkcja oraz sprzedaż energii elektrycznej może być niezwykle intratnym interesem. Zanim jednak przejdzie się do osiągania przychodów, niezwykle ważne jest posadowienie farmy zgodnie z prawem. Jakich procedur trzeba dopełnić, jakie pozwolenia są konieczne?

 

Jakie są wymagania związane z budową farmy fotowoltaicznej?

Budowa farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym to jedno z najpopularniejszych rozwiązań. Warto wiedzieć, że decydując się na teren o określonych parametrach, łatwiej będzie spełnić wszelkie prawne wymagania związane z jej posadowieniem. Bardzo ważne jest, aby ukształtowanie terenu było płaskie. Działka powinna być położona w kierunku południowym i nietoczona obiektami, które mogą rzucać cień i utrudniać pracę paneli. Zgodnie z przepisami, pod farmy fotowoltaiczne o mocy 1KW adaptuje się tereny o powierzchni minimum 2 hektarów (szerokość minimum 50 metrów). Dobrze sprawdzą się ziemie orne o klasie IV, V oraz VI. Nie dalej niż 200 m od działki powinna znajdować się linia elektroenergetyczna, konieczna jest także utwardzona droga dojazdowa.

Decydując się na posadowienie farmy fotowoltaicznej, należy mieć na uwadze koszty. Szacuje się, że taka inwestycja wymaga wydania około 3 milinów złotych.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej – procedury, pozwolenia

Tuż po wyborze działki, na której zlokalizowana będzie farma fotowoltaiczna, przychodzi czas na wszelkie niezbędne procedury oraz zdobywanie pozwoleń. Pierwszym krokiem powinno być opracowanie projektu instalacji. Na jego podstawie nie tylko przeprowadzane będą prace budowlane, ale i urzędnicy wydawać będą decyzje. W związku z tym powinien być on zgodny z wymaganiami i zawierać: parametry inwestycji – moc, technologię, specyfikację urządzeń, lokalizację osprzętu, trasy przewodów, schematy elektryczne, opis systemów bezpieczeństwa oraz oświetlenia, a także analizę potencjalnej produkcji energii i kalkulację efektywności podejmowanych działań.

Pierwszym dokumentem, który muszą zdobyć inwestorzy, jest decyzja środowiskowa. Wydawana jest ona przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta i pozwala na dokonanie inwestycji bez szkody dla natury. Kolejnym etapem w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego jest uzyskanie warunków zabudowy. Następnie ubiegać można się o warunki przyłączenia do sieci u Operatora Sieci Dystrybucyjnej.

Jednym z częściej zadawanych przez naszych inwestorów pytań jest to, czy budowa farmy fotowoltaicznej wymaga pozwolenia na budowę. To kluczowy dokument, który wymagany jest przez przepisy Prawa budowlanego. Prace budowlane wykonane bez pozwolenia mogą być uznane za samowolę, a inwestor zostanie obciążony kosztownymi grzywnami. Fotowoltaika o mocy od 50kW do 500 kW wymaga wpisu do rejestru wytwórców energii, a powyżej 500kW koncesji nadawanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Dofinansowanie na budowę farmy fotowoltaicznej

Jak wspomniano wcześniej, budowa farmy fotowoltaicznej to kosztowna inwestycja. Warto jednak wiedzieć, że zgodnie z przepisami prawa otrzymać można dofinansowanie na jej posadowienie. Możliwe jest to dzięki środkom pochodzącym z: Regionalnych Programów Operacyjnych, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Krajowego Planu Odbudowy czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Zazwyczaj są to dotacje lub pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach.

wróć do wszystkich artykułów