Od czego zacząć inwestycję w budowę farmy fotowoltaicznej?

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Fotowoltaika może przynieść wiele korzyści, decydują się na nią firmy, jak i osoby prywatne. Po części stała się taka popularna dzięki dofinansowaniom, ale też dlatego, że instalacje fotowoltaiczne są przyszłością energetyki. W wielu miejscach na świecie powstają już farmy PV, które pełnią funkcję elektrowni. Przedstawimy, jak dokładnie wygląda jej proces budowy.

Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

Inwestowanie w fotowoltaikę jest coraz popularniejsze w naszym kraju. Budowa farmy fotowoltaicznej może być dobrym pomysłem na biznes. Cena modułów spada, a zapotrzebowanie na prąd rośnie. Z roku na rok, panele PV stają się bardziej opłacalne. Według szacunków farma, której moc wynosi 1MW, po 30 latach może osiągnąć zyski w wysokości około 6 mln. złotych. Jeśli farma wyprodukuje 1000 MWh, to przedsiębiorca może zarobić ponad 350 tys. złotych rocznie. Zyski będą rosnąć, ekoenergetyka będzie odgrywać coraz większe znaczenie w gospodarce, szczególnie jeśli kopalnie węgla kamiennego zostaną zamknięte.

Od czego zacząć budowę farmy fotowoltaicznej?

Przygotowanie może zająć nawet 2 lata, a to wszystko przez różne kwestie prawne i procedury, pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej. Warto ten czas uwzględnić w swoim planie inwestycyjnym. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych i budżetów krajowych. Nabory i terminy składania wniosków są różne, warto o tym pomyśleć już przy pierwszym etapie instalacji fotowoltaicznej. Poniżej przedstawimy, jak wygląda budowa farmy PV krok po kroku.

1 krok – wybór urządzeń i działki pod farmę PV

Najważniejsze, to znaleźć odpowiednią lokalizację. To ważne, ponieważ nie wszystkie grunty nadają się pod budowę. Należy przeprowadzić audyt działki, przeanalizować uwarunkowania terenu, sprawdzić zapisy z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, należy zweryfikować bazy, które dotyczą obszarów pod ochroną. Na sam koniec należy dowiedzieć się, czy istnieje możliwość przyłączenia do sieci, najlepiej by linia elektroenergetyczna znajdowała się w odległości 200 m od farmy.

Działka pod farmę fotowoltaiczną nie może być otoczona obiektami, które mogłyby rzucać na nią cień, teren powinien być równy i w miarę możliwości, skierowany na południe. Do fotowoltaiki najczęściej wykorzystuje się ziemie orne o klasie IV, V i VI.

2 krok – projekt instalacji fotowoltaicznej i pozwolenia

Kiedy ziemia jest już wybrana, należy przystąpić do projektu, powinien on zawierać najważniejsze parametry inwestycji, czyli moc i specyfika urządzeń. Powinien też znaleźć się plan rozmieszczenia modułów na działce, trasy przewodów, opisany system bezpieczeństwa. Do tego należy dołączyć wstępną analizę farmy, jej koszt i ilość potencjalnie wyprodukowanej energii, należy określić efektywność inwestycji. Jest to niezwykle ważne, ponieważ na podstawie parametrów i wstępnych wyliczeń, przyznawane są decyzje urzędowe związane z m.in. warunkami przyłączeniowymi.

Dokumenty potrzebne do budowy instalacji fotowoltaicznej

Najważniejsza jest decyzja środowiskowa, jest ona niezbędna, by rozpocząć budowę. Należy przygotować wniosek o wydanie decyzji, do wniosku załącza się wstępny plan budowy i szczegółowy opis inwestycji i tego, jak oddziałuje na środowisko. Następnie można złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych.

3 krok – aukcja OZE

Po zdobyciu wszystkich decyzji można przystąpić do licytacji Odnawialnych Źródeł Energii, które odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym przez Urząd Regulacji Energetyki. Po wygraniu aukcji przedsiębiorca musi w ciągu 24 miesięcy rozpocząć budowę inwestycji.

Kiedy przedsiębiorca wygra przetarg OZE i otrzyma promesę na koncesję z URE, można przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej. Kiedy budowa PV jest zakończona, inwestor może zarejestrować się w Towarowej Giełdzie Energii i zacząć sprzedawać prąd.

wróć do wszystkich artykułów