Koszt budowy farmy fotowoltaicznej a zyski. Czy farma fotowoltaiczna się opłaca?

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Farma fotowoltaiczna nazywana jest także elektrownią słoneczną. Jest to inwestycja związana z posadawianiem na określonym typie gruntów wielu paneli fotowoltaicznych, które produkują prąd. Energia elektryczna odsprzedawana jest następnie do sieci energetycznej. Czy farma fotowoltaiczna się opłaca w 2022 roku? Jak prezentują się koszty i zyski? Po jakim czasie inwestycja ma szansę się zwrócić?

Własna farma fotowoltaiczna – koszt

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że budowa farmy fotowoltaicznej związana jest z kosztami. Na ich wysokość wpływ ma wiele elementów, a do kluczowych zaliczane są m.in.:

  • warunki terenowe (położenie działki, ukształtowanie tereny, stopień nasłonecznienia),
  • typ i rodzaj paneli słonecznych oraz inwerterów,
  • koszt prac budowlanych, konstrukcyjnych,
  • opłata za przyłączenie do sieci,
  • nakład środków na zabezpieczenie terenu, na którym posadowiono farmę fotowoltaiczną,
  • możliwość skorzystania z dotacji z Regionalnych Programów Operacyjnych, Unii Europejskiej, Funduszu Sprawiedliwej Transformacji czy Krajowego Planu Odbudowy.

Biorąc pod uwagę mnogość czynników, które wpływają na koszty budowy farmy fotowoltaicznej, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie o to, jakie środki należy przeznaczać na inwestycje. Można jednak to oszacować. Jak wynika z najnowszych danych przekazanych w raporcie Instytutu Energii Odnawialnej mała farma fotowoltaiczna to koszt od około 2.630.000 zł (mniejsze niż 1 MW) w przeliczeniu na MW, z kolei elektrownie słoneczne większe niż 1 MW to średni koszt około 2.050.000 zł za 1 MW.

Zarobki z farmy fotowoltaicznej

Podobnie jak w przypadku kosztów farmy fotowoltaicznej, nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, na jakich pytanie zysków należy spodziewać się z inwestycji. Szacuje się, że farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW wyprodukuje każdego roku ok. 1,05 GWh energii. Z tego tytułu uzyskać można od około 179.000 zł do około 475.000 zł rocznie w zależności od cen ustalonych na aukcjach bądź miesięcznych średnioważonych cen sprzedaży energii z godziny 12, które określane są przez TGE. Jak wynika z obserwacji, ceny aukcyjne stale maleją, z kolei współpracy z wirtualną elektrownią staje się coraz bardziej opłacalna. Od zarobków należy odjąć około 70.000 zł, które związane są kosztami ponoszonymi w związku z eksploatacją instalacji.

Czy warto inwestować w farmę fotowoltaiczną?

Biorąc pod uwagę mnogość czynników wpływających na koszty oraz zyski płynące z posadawiania farmy fotowoltaicznej nie sposób jednoznacznie oszacować, jak wygląda opłacalność inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z wszelkimi eksperckimi wyliczeniami czas zwrotu środków za elektrownię fotowoltaiczną o mocy 1 MW wynosi około 10 lat. Cykl życia farmy ocenia się na około 25 lat, co oznacza, że przez około 15 lat czerpać można satysfakcjonujący dochód pasywny. Warto także zaznaczyć, że wprowadzone są zmiany na rynku OZE, które w znaczący sposób zwiększają rentowność inwestycji, co oznacza, że będzie można spodziewać się szybszego zwrotu kosztów, dzięki czemu opłacalność budowy stanie się jeszcze większa.

wróć do wszystkich artykułów