Jak poprawnie oznaczyć stacje ładowania samochodów elektrycznych?

arykuł w kategorii: Aktualności, Poradnik, Stacje ładowania,

Od 20 marca 2021 roku obowiązują przepisy, które ujednoliciły system oznaczania pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania tych samochodów. Można je spotkać na terenie Unii Europejskiej, ale również w Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Turcji, Serbii, Macedonii czy Liechtensteinie. Chcesz dowiedzieć się więcej i poznać poprawne oznaczanie stacji ładowania? Czytaj dalej!

Jak wyglądają ujednolicone oznaczenia stacji ładowania e-aut?

Zanim przejdziemy do wyglądu oznaczeń na stacjach ładowania samochodów elektrycznych, należy zaznaczyć, dlaczego pojawił się pomysł na ich ujednolicenie. Otóż takie same oznaczenia mają pomóc w określeniu kompatybilnego urządzenia z pojazdem na stacji ładowania samochodów elektrycznych. Oznakowania najczęściej umieszczane są na ładowarce obok gniazda wyjściowego bądź w okolicach miejsca, gdzie przechowywany jest przewód pozwalający na ładowanie samochodu. Takie samo oznakowanie znajdować się będzie przy gnieździe w samochodzie. Takie rozwiązanie umożliwi użytkownikowi pojazdu upewnienie się, że wtyczka została wybrana prawidłowo.

Jak poprawnie oznaczyć stacje ładowania samochodów elektrycznych?

W Polsce to rozporządzenie ministra infrastruktury wskazuje na wprowadzenie oznaczeń na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Poniżej omawiamy poszczególne elementy informacyjne, które na stacji ładowania znaleźć się muszą.

Oznaczenie EV

Co prawda przepisy nie stanowią wprost o oznaczeniu stacji rodzajem energii, która jest dostępna do ładowania, jednak do obowiązków operatora stacji ładującej samochody elektryczne należy zapewnienie bezpieczeństwa podczas eksploatacji. Należy więc przyjąć, że dany operator oznaczy ją prawidłowo poprzez wskazanie, że stacja świadczy usługi ładowania pojazdów elektrycznych — EV.

Instrukcja ładowania pojazdu

Rozporządzenie wskazuje wprost na konieczność zapewnienia informacji o sposobie ładowania pojazdu elektrycznego. Instrukcja ta ma jasno i konkretnie przeprowadzić użytkownika przez proces. Przepisy nie ograniczają operatora stacji ładowania co do formy, w związku z tym może być ona zarówno wyświetlana, jak i opisana lub w formie graficznej.

Przepisy nie regulują również miejsca, w którym instrukcja ta powinna się znaleźć, sugerują jednak, że przy jej umieszczaniu należy wziąć pod uwagę potrzeby osób niepełnosprawnych, przy czym przyjąć należy, że mowa o fizycznej niepełnosprawności.

Informacja o zagrożeniach

Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych musi brać pod uwagę również jej odpowiednie oznakowanie w zakresie informowania o zagrożeniach. Przepisy mówią jasno, że ma ona mieć formę graficzną, czyli oznakowana powinna zostać za pomocą odpowiedniego piktogramu. Informacja mówiąca o zagrożeniach w formie słowa pisanego uznawana jest za nieprawidłową. Operator stacji ładowania może zamieszczać ostrzeżenia dotyczące różnych zagrożeń, jednak najważniejszą i tą, która musi się znaleźć, jest ta wskazująca na ryzyko porażenia prądem.

Prawidłowe oznaczenia gniazd ładowania i złączy

Stacje ładowania aut elektrycznych wyposażone muszą być w wyjściowe gniazda bądź złącza pojazdowe, które muszą być wyraźnie oznakowane.

Numer telefonu alarmowego

Stacja ładująca samochody elektryczne musi być wyposażona w numer telefonu eksploatującego, który musi być w widocznym miejscu. Dzwoniąc pod dany numer, zgłosić można awarię stacji ładowania lub nieprawidłowości związane z działaniem.

Jak oznaczyć miejsca postojowe na stacji ładowania?

Poza oznaczeniami stacji ładowania pojazdów elektrycznych przepisy regulują również oznakowanie miejsc postojowych dla samochodów elektrycznych. Miejsca te będą rozróżniane na te dla:

  • samochodów elektrycznych,
  • samochodów elektrycznych podczas ładowania,
  • samochodów elektrycznych w czasie ładowania ze wskazaniem na maksymalną liczbę minut lub godzin.

Miejsca postojowe dla samochodów elektrycznych mogą mieć zieloną barwę, co ułatwi ich zlokalizowanie.

Wprowadzenie ujednoliconych oznaczeń na stacjach ładowania samochodów elektrycznych ma na celu zapewnienie jednolitej identyfikacji i łatwej rozpoznawalności dla użytkowników. Dzięki takim działaniom użytkownicy łatwiej się odnajdą i korzystać będą z dostępnych stacji ładowania aut elektrycznych, co z kolei przyczynia się do rozwoju elektromobilności.

wróć do wszystkich artykułów