Fotowoltaika dla firm a przepisy prawne

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Chcesz zainwestować w fotowoltaikę i zastanawiasz się, jakie zyski może czerpać firma z założenia paneli słonecznych? Jakie przepisy prawne regulują zasady rozliczania energii z instalacji fotowoltaicznych? Odpowiedzi znajdziesz w artykule!

Fotowoltaika dla firm a Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii

Najważniejsze przepisy dotyczące fotowoltaiki zawiera Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Reguluje ona zasady podłączenia paneli do dostawcy energii elektrycznej oraz określa zasady rozliczenia i wysokości opłat za pozyskaną energię. Definiuje również pojęcie prosumenta, czyli osoby lub firmy, która wytwarza i jednocześnie zużywa prąd pozyskany z paneli fotowoltaicznych. Oznacza to, że w przypadku wytworzenia nadwyżki energii, jest ona oddawana do sieci energetycznej, a prosument ma później możliwość jej częściowego odzyskania. W czerwcu 2020 roku pojęcie prosumenta zostało rozszerzone o osoby zajmujące się działalnością gospodarczą oraz spółdzielnie energetyczne zlokalizowane w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Fotowoltaika dla firm może okazać się opłacalną inwestycją, która poprzez pozyskiwanie energii z naturalnego źródła, pozwoli obniżyć wysokość rachunków za prąd i zadbać o środowisko naturalne. Od 1 kwietnia 2022 roku zaczął obowiązywać nowy system rozliczeń nadwyżek energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych, nazywany net-billingiem. Rozliczenie fotowoltaiki dla firm, według zasad net-billingu, polega na przeliczeniu przez sprzedawcę energii elektrycznej, na podstawie średniomiesięcznej ceny rynkowej energii, wartości odesłanych do sieci nadwyżek prądu. W ten sposób tworzy się tzw. depozyt prosumencki, a przedsiębiorstwo będzie mogło z niego skorzystać podczas pokrywania kosztów energii pobranej z sieci.

Rozliczenie fotowoltaiki dla firm odbywa się w systemie dwunastomiesięcznym, dlatego koszty prądu w okresie zimowym będą mogły zostać obniżone, dzięki wartości energii zgromadzonej latem. W przypadku wytworzenia przez prosumenta nadwyżki prądu sprzedawca zwróci mu 20% wartości energii oddanej do sieci w określonym miesiącu.

Fotowoltaika dla firm a prawo budowlane

Zasady fotowoltaiki dla firm określa również prawo budowlane, zgodnie z którym na założenie instalacji fotowoltaicznej o mocy przekraczającej 50 kW jest potrzebne zezwolenie. Jednak nie jest ono wymagane, gdy zamierzasz postawić wolnostojące panele słoneczne o niewielkiej mocy.

Fotowoltaika dla firm a prawo energetyczne

Decydując się na fotowoltaikę dla firm, należy również pamiętać o regulacjach prawa energetycznego, które dotyczą odnawialnych źródeł energii i określają zasady instalowania systemów, generujących prąd.

Dofinansowanie dla firm na fotowoltaikę

Założenie paneli słonecznych wiąże się z dużymi kosztami, jednak istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na fotowoltaikę dla firm, z programów prowadzonych przez OZE, które pomagają znacznie obliczyć wydatki na ten cel. Formą dotacji na fotowoltaikę dla firm może być również kredyt z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Innym rozwiązaniem jest także leasing instalacji.

Fotowoltaika dla firm jest coraz bardziej popularna wśród polskich przedsiębiorców ze względu na dużą opłacalność inwestycji i generowane z niej zyski. Natomiast sama instalacja paneli słonecznych pozwala troszczyć się o środowisko naturalne.

wróć do wszystkich artykułów