Farma fotowoltaiczna a odległość od zabudowań — o tym trzeba pamiętać!

arykuł w kategorii: Aktualności, Fotowoltaika, Poradnik,

Jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej? Czy można zbudować małą farmą fotowoltaiczną bez pozwoleń? Jaka powinna być odległość instalacji PV od budynków mieszkalnych? Przepisy na ten temat nie są jasne, ale postaramy się wszystko dokładnie wyjaśnić.

Surowe wymagania prawne w sprawie OZE

Od wielu lat toczy się spór między politykami a inwestorami w odnawialne źródła energii. Moglibyśmy mieć lepiej rozwijającą się ekoenergetykę, ale fotowoltaiczny boom i OZE tylko spowalniają. Wymogi dotyczące budowania farm fotowoltaicznych również są wymagające, nie wszyscy są też zwolennikami tej technologii.

W wielu miastach mieszkańcy sprzeciwiają się wielkim koncernom, które miały budować farmy fotowoltaiczne w niewielkiej odległości od miasta. Swoje obawy uzasadniają tym, że farmy PV mogą być szkodliwe dla środowiska. Czy słusznie?

Wymagania gruntowe dla farmy fotowoltaicznej

Farmy fotowoltaiczne mogą być budowane tylko na specjalnie wyznaczonym do tego gruncie, to zwykle ziemia o klasie IV lub gorszej. Ważne jest, by moduły były stabilne i otrzymywały jak największą ilość promieni słonecznych, nie może więc to być teren w pobliżu lasów bądź bloków mieszkalnych. Wszelkie budynki, które rzucałyby potencjalny cień na instalację fotowoltaiczną, wykluczają dany grunt pod budowę farmy PV.

Ważne jest by działka, na której powstanie farma PV spełniała wymagania dotyczące odległości od linii elektroenergetycznej średniego napięcia, odległość powinna wynosić maksymalnie 500 metrów.

Pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej

Budowa, nawet małej farmy fotowoltaicznej wymaga koncesji i pozwolenia na budowę. Zwykłe instalacje dachowe ich nie potrzebują, jednak jeśli chcemy zagospodarować teren pod odnawialne źródła energii, to sprawa wygląda zgoła inaczej. Potrzebna jest koncesja i pozwolenie, wszystkie warunki można znaleźć w Ustawie o Prawie Energetycznym.

Farma fotowoltaiczna a odległość od zabudowań

Obecnie, odległość farmy fotowoltaicznej od budynków mieszkalnych nie jest regulowana prawnie. Warto kierować się informacjami z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. To on reguluje zasady realizacji inwestycji w OZE i określa, jaka odległość powinna zostać zachowana od sąsiadujących działek.

Jeśli MPZP nie podaje żadnych informacji na temat odległości farmy fotowoltaicznej od budynków, należy kierować się prawem sąsiedzkim, które określa obowiązki właściciela danej nieruchomości w stosunku do jego sąsiadów.

Inwestorzy przy pracach budowlanych zwykle kierują się prawem budowlanym i farmy fotowoltaiczne budują minimum 4 metry od granicy działki, to odległość, która pozwala zabezpieczyć inwestycję przed ewentualnymi roszczeniami. Wzbudzać oburzenie może także dźwięk inwentora, który zakłóca spokój mieszkańców, warto to wziąć pod uwagę i instalację usadowić, chociaż 100 metrów od domów mieszkalnych.

Farma fotowoltaiczna w okolicach lasów

Nie ma prawa, które zabraniałoby budowy farmy fotowoltaicznej w małej odległości od lasu, ale to inwestorom się po prostu nie opłaca. Tereny lesiste to większe prawdopodobieństwo pyłków, liści i cienia, a te czynniki mogą wpłynąć niekorzystnie na pobór energii.

wróć do wszystkich artykułów