Czym jest farma fotowoltaiczna? Jakie są rodzaje farm fotowoltaicznych?

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Farma fotowoltaiczna to interesujący sposób na pozyskiwanie energii w sposób ekologiczny. Planowanie podobnej inwestycji może okazać się jednak nieco skomplikowanym zadaniem. W związku z tym warto zapoznać się z podstawowymi informacjami i dowiedzieć się czym jest farma fotowoltaiczna oraz jakie są jej rodzaje.

Czym jest farma fotowoltaiczna?

Farma fotowoltaiczna, mówiąc najkrócej, jest to każda instalacja fotowoltaiczna, która zakłada czerpanie energii wprost z promieni słonecznych. Ta forma pozyskiwania energii opiera się na działaniu paneli słonecznych, które umieszczone powinny być w dowolnym miejscu, gdzie słońce dochodzi bez problemu. Najbardziej popularne są więc farmy fotowoltaiczne budowane na obszernych kawałkach ziemi lub na dachach budynków.

Istotne jest tu jednak, że farma fotowoltaiczna na 1 ha ziemi może być bardzo podobna do domowej instalacji na dachu. Różnicę stanowi tu głównie skala instalacji, ale zasada działania pozostaje podobna. Planując budowę, warto więc zapoznać się z innymi kryteriami, oraz możliwościami. Poznanie pełnej oferty oraz szczegółów związanych z budową farmy fotowoltaicznej pozwoli na zaplanowanie jej nawet przy trudnych technicznie warunkach.

Jak duża może być farma fotowoltaiczna?

Pytaniem podstawowym powinna być skala inwestycji, ponieważ od niej zależał będzie koszt oraz końcowa efektywność. Mała farma fotowoltaiczna może okazać się dobrym rozwiązaniem w przypadku dysponowania niewielką przestrzenią. Do tego typu mniejszej inwestycji, można zaliczyć już kilka paneli, umieszczonych budynku użytku publicznego lub większego domu.

Farma fotowoltaiczna na działce rolnej to przykład większej inwestycji. Należy jednak pamiętać, że nie każda działka rolna będzie odpowiednia do umieszczenia tego typu elektrowni. Jednak kiedy zostanie już wybudowana, farma fotowoltaiczna na 1 ha lub większej części ziemi będzie na pewno bardziej efektywna niż pojedyncze panele umieszczone na dachu.

Tego rodzaju duże inwestycje mają do siebie również to, że instalowane są na odpowiednio dużych przestrzeniach. Można więc spotkać farmy fotowoltaiczne na działce rolnej, ale również farmy fotowoltaiczne na wodzie. Dużych rozmiarów zbiorniki wodne mogą okazać się odpowiednimi lokalizacjami do umieszczenia nowej instalacji, głównie ze względu, że są to duże obszary bez naturalnej osłony przed słońcem. Pływająca farma fotowoltaiczna może okazać się interesującą propozycją inwestycji dla władz miasta, które pragną zagospodarować nieużywane zbiorniki wodne.

Jakie są rodzaje farm fotowoltaicznych?

Poza rozmiarem farmy fotowoltaiczne różnią się także wydajnością. Najmniej energii generują mikroinstalacje, które powinny zaspokoić miesięczne potrzeby małego gospodarstwa domowego. Duża farma fotowoltaiczna to system, którego moc może przekraczać średnio 500 kW. Natomiast za małą farmę fotowoltaiczną można uznać instalację o mocy mieszczącej się pomiędzy wyżej wspomnianymi.

Na efektywność farmy fotowoltaicznej będzie miał również wpływ rodzaj zastosowanych paneli. Można je podzielić na polikrystaliczne oraz monokrystaliczne. Pierwsze z nich cechują się niebieskawym kolorem oraz możliwą niższą ceną. Panele polikrystaliczne odznaczają się natomiast czarnym kolorem, relatywnie wysoką ceną oraz porównywalnie wyższą wydajnością.

Przed rozpoczęciem inwestycji, warto więc dowiedzieć się, jakie są farm fotowoltaicznych. Rodzaj i skala budowy powinny zależeć w główniej mierze od naszych możliwości oraz zakładanych osiągów elektrowni. Jeśli dodatkowo nie posiadamy wystarczającego doświadczenia, nie zaszkodzi skontaktować się z ekspertami, którzy dokładnie wiedzą czym jest farma fotowoltaiczna i co zrobić, aby dawała ona najlepsze wyniki.

wróć do wszystkich artykułów