Czy fotowoltaika dla firm o małym zużyciu energii się opłaca?

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Instalacją paneli fotowoltaicznych interesują się nie tylko posiadacze domków jednorodzinnych oraz innych lokali mieszkalnych. Coraz popularniejsza staje się także fotowoltaika dla firm. Uważana jest za szczególnie opłacalną dla dużych działalności, o wysokim zużyciu energii. Co jednak w przypadku małych przedsiębiorstw z niewielkimi potrzebami elektrycznymi? Czy wciąż rozwiązanie to się opłaca?

Czy fotowoltaika dla firm opłaca się w przypadku małych przedsiębiorstw?

Fotowoltaika dla małych firm to temat, który bardzo często poruszany jest w aspekcie opłacalności tej inwestycji. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące koszty energii elektrycznej, można uznać, że jest to korzystna opcja dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym także tych o małym zużyciu energii. Analizując przyczyny ciągłych podwyżek cen prądu, czyli ochrona środowiska oraz koszt pozyskania surowca, nie przewiduje się zahamowania tego trendu i zmniejszenia opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podczas analizowania, czy fotowoltaika dla firm o małym zużyciu energii się opłaca, należy także zaznaczyć, że wraz z jej upowszechnianiem w Polsce zauważyć można znaczny spadek cen paneli, wyższą efektowność działania instalacji, a także korzystne zmiany w polskim prawie, przez co rozwiązanie to jest jeszcze bardziej opłacalne. Należy jednak pamiętać o wybraniu instalacji o mocy adekwatnej do aktualnego i ewentualnie przyszłego zapotrzebowania energetycznego.

Zwrot inwestycji w przypadku małych firm szacowany jest na okres 5 – 6 lat, a pierwsze wydatki związane z instalacją konieczne są po upływie 10 – 15 lat, kiedy zazwyczaj dokonuje się wymiany falowników.

Fotowoltaika dla firm – opłacalność i inne zalety

Fotowoltaika dla firm to korzyści przede wszystkim finansowe, czyli oszczędności oraz zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że to nie koniec zalet, które przynosi zamontowanie wydajnej instalacji. Należy także zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

  • niezależność od przerw w dostawie prądu,
  • możliwość pozyskiwania czystej energii, co pozwala na zbudowanie wizerunku odpowiedzialnej firmy w oczach klientów oraz kontrahentów,
  • bezpieczna i wygodna forma wytwarzania prądu bez dodatkowych kosztów utrzymania,
  • to, że jest to inwestycja na lata.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm

Fotowoltaika dla biznesu jest opłacalna i warta uwagi także pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania zakupu i montażu paneli. Najpopularniejszym programem jest Energia Plus, który kierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą. Przyjmuje ona formę pożyczki w wysokości od 500.000 do 300.000.000 złotych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na fotowoltaikę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku. Aktualny nabór trwa od 01.04.2022 roku do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania puli środków. Zgłoszenia składa się w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Musi być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Ponadto środki pozyskać można m.in. z:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
  • Krajowego Planu Odbudowy.
wróć do wszystkich artykułów