Czy fotowoltaika dla firm o małym zużyciu energii się opłaca?

Instalacją paneli fotowoltaicznych interesują się nie tylko posiadacze domków jednorodzinnych oraz innych lokali mieszkalnych. Coraz popularniejsza staje się także fotowoltaika dla firm. Uważana jest za szczególnie opłacalną dla dużych działalności, o wysokim zużyciu energii. Co jednak w przypadku małych przedsiębiorstw z niewielkimi potrzebami elektrycznymi? Czy wciąż rozwiązanie to się opłaca?

Czy fotowoltaika dla firm opłaca się w przypadku małych przedsiębiorstw?

Fotowoltaika dla małych firm to temat, który bardzo często poruszany jest w aspekcie opłacalności tej inwestycji. Biorąc pod uwagę wciąż rosnące koszty energii elektrycznej, można uznać, że jest to korzystna opcja dla wszystkich przedsiębiorstw, w tym także tych o małym zużyciu energii. Analizując przyczyny ciągłych podwyżek cen prądu, czyli ochrona środowiska oraz koszt pozyskania surowca, nie przewiduje się zahamowania tego trendu i zmniejszenia opłacalności instalacji paneli fotowoltaicznych.

Podczas analizowania, czy fotowoltaika dla firm o małym zużyciu energii się opłaca, należy także zaznaczyć, że wraz z jej upowszechnianiem w Polsce zauważyć można znaczny spadek cen paneli, wyższą efektowność działania instalacji, a także korzystne zmiany w polskim prawie, przez co rozwiązanie to jest jeszcze bardziej opłacalne. Należy jednak pamiętać o wybraniu instalacji o mocy adekwatnej do aktualnego i ewentualnie przyszłego zapotrzebowania energetycznego.

Zwrot inwestycji w przypadku małych firm szacowany jest na okres 5 – 6 lat, a pierwsze wydatki związane z instalacją konieczne są po upływie 10 – 15 lat, kiedy zazwyczaj dokonuje się wymiany falowników.

Fotowoltaika dla firm – opłacalność i inne zalety

Fotowoltaika dla firm to korzyści przede wszystkim finansowe, czyli oszczędności oraz zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej w przyszłości. Warto jednak wiedzieć, że to nie koniec zalet, które przynosi zamontowanie wydajnej instalacji. Należy także zwrócić uwagę na takie aspekty jak:

  • niezależność od przerw w dostawie prądu,
  • możliwość pozyskiwania czystej energii, co pozwala na zbudowanie wizerunku odpowiedzialnej firmy w oczach klientów oraz kontrahentów,
  • bezpieczna i wygodna forma wytwarzania prądu bez dodatkowych kosztów utrzymania,
  • to, że jest to inwestycja na lata.

Dofinansowanie fotowoltaiki dla firm

Fotowoltaika dla biznesu jest opłacalna i warta uwagi także pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania zakupu i montażu paneli. Najpopularniejszym programem jest Energia Plus, który kierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą. Przyjmuje ona formę pożyczki w wysokości od 500.000 do 300.000.000 złotych. Środki z programu mogą pokryć do 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na fotowoltaikę w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2025 roku. Aktualny nabór trwa od 01.04.2022 roku do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania puli środków. Zgłoszenia składa się w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie. Musi być opatrzone podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Ponadto środki pozyskać można m.in. z:

  • Regionalnych Programów Operacyjnych,
  • Funduszu Sprawiedliwej Transformacji,
  • Krajowego Planu Odbudowy.
wróć do wszystkich artykułów