Czy będzie obowiązek budowania stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych obiektach?

arykuł w kategorii: Poradnik, Stacje ładowania,

Jak wynika z raportu Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, w Polsce rośnie zainteresowanie pojazdami napędzanymi na prąd. Jak ta tendencja ma się do infrastruktury ładowarek do aut? Czy będzie obowiązek budowania stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych obiektach? Jakie zobowiązania mają teraz deweloperzy w zakresie elektromobilności?

Obowiązek budowy stacji ładowania samochodów elektrycznych – czy istnieje?

Elektromobilność to ogół zagadnień, które związane są z korzystaniem z pojazdów z napędem elektrycznym, a co za tym idzie m.in. udostępnianiejm infrastruktury, która pozwala na wygodne i tanie ładowanie tego typu aut. Pół roku temu, 24 grudnia 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Na jej mocy wprowadzony został obowiązek wyposażania stanowisk postojowych przynależnych do nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (z więcej niż 10 miejscami parkingowymi) we wstępną infrastrukturę kanałową, czyli kable i przewody elektryczne, które w późniejszym czasie pozwolą na zamontowanie ładowarek do aut elektrycznych. Wymagany jest co najmniej 1 punkt na 5 miejsc postojowych. W przypadku budynków niemieszkalnych, z którymi związane jest co najmniej 20 miejsc postojowych, właściciele lub zarządcy zostali zobowiązani do zainstalowania do 1 stycznia 2025 r. co najmniej jednego punktu ładowania.

W niektórych przypadkach obowiązek ten nałożony jest także na budynki podczas przebudowy oraz remontów, jednak w znacznej mierze dotyczy inwestycji posadawianych po wprowadzeniu nowelizacji. Infrastruktura i ewentualna budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych nie jest wymagana dla budynków niemieszkalnych będących własnością małych i średnich przedsiębiorców.

Istotne parametry techniczne stacji ładowania pojazdów montowanych przez deweloperów

Obowiązek budowania stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych obiektach nie określa jakiego typu mają być to urządzenia, mogą być one zarówno prywatne, jak i ogólnodostępne. Należy jednak pamiętać, aby miały określone parametry. Ich dobrem zazwyczaj zajmuje się profesjonalna firma, jednak niezwykle ważne są:

  • możliwość włączenia urządzeń do sieci operatorskiej,
  • możliwość ustalenia maksymalnego pułapu poboru energii dla całego zestawu stacji ładowania
  • doprowadzenie okablowania teletechnicznego do stacji ładowania lub wyposażenie ich w indywidualne modemy GSM,
  • wyposażenie urządzenia w liczniki MID,
  • montaż zabezpieczenia przed skutkami uszkodzeń obwodów DC w samochodach.

Dzięki nim możliwe będzie budowanie bezpiecznej, efektywnej infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w nowym budownictwie.

Jakie wsparcie zaoferowano na infrastrukturę stacji ładujących samochody elektryczne?

Projekt stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz wykonanie infrastruktury wymaganej przez prawo, a także ewentualne zamontowanie ładowarek, gdy jest to konieczne, wiąże się z dodatkowymi kosztami. Warto jednak wiedzieć, że deweloperzy i inwestorzy mogli otrzymać wsparcie na budowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabór wniosków, które pozwalały na otrzymanie dofinansowania do 30% wartości inwestycji w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy nie mniejszej niż 50 kW i nie większej niż 150 kW oraz do 50% dla stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy od 150 kW. Budując infrastrukturę ładowarek innych niż ogólnodostępne, otrzymać można było do 25% dofinansowania. Termin składania wniosków upłynął ostatniego dnia marca, jednak warto sprawdzać informacje na bieżąco – istnieje możliwość, że program wystartuje ponownie.

wróć do wszystkich artykułów