Budowa farmy fotowoltaicznej — jakie ograniczenia?

arykuł w kategorii: Fotowoltaika, Poradnik,

Zanim zdecydujemy się na budowę farmy fotowoltaicznej, powinniśmy wiedzieć, że niezbędne jest znalezienie odpowiedniej działki. Nie chodzi tylko o teren, który jest dobrze nasłoneczniony i z dostępem do sieci elektroenergetycznej. Przede wszystkim należy wiedzieć, że pod budowę farmy fotowoltaicznej konieczny jest grunt, na którym dopuszczona zostanie taka inwestycja. Jakie są więc ograniczenia? O czym trzeba wiedzieć?

Farmy fotowoltaiczne to inwestycja, którą zdecydowanie warto rozważyć. Choć wymaga nakładu dużych środków, to da się dostać dofinansowanie. Co więcej, fotowoltaika dla firm jest sposobem na to, by zmniejszyć wydatki firmy, ale i poprawić jej wizerunek – jako przedsiębiorstwa stawiającego na eko rozwiązania.

Budowa farmy fotowoltaicznej a Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Gdy chce się cokolwiek wybudować, w tym również farmę fotowoltaiczną, niezbędne jest sprawdzenie, czy działka, która ma być pod budowę, jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Warto wiedzieć, że w Polsce mało która miejscowość ma coś takiego, a jeśli już, to nie uwzględniono w uchwale gminy zasad budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, a jeśli nawet – to ograniczone do łącznej maksymalnej mocy 100 kW.

Czy oznacza to, że nie ma możliwości wybudowania na danym terenie farmy fotowoltaicznej dla firmy? Warto się nie poddawać. Bardzo ważne jest odwołanie się do zasady, że jeśli nie został uchwalony MPZP, to można zrealizować inwestycję celu publicznego. Wówczas decyzję wydaje się na podstawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

A co to takiego? Jak przeczytać można w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, celami publicznymi są m.in. budowa oraz utrzymanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska. A o tym, że instalacje fotowoltaiczne realizują dany cel, nie trzeba nikogo przekonywać. Choć niestety bywa, że gminy nie uznają instalacji odnawialnych źródeł energii za inwestycję celu publicznego. Co wówczas pozostaje? Można się odwoływać, a można poszukać innego miejsca pod farmę fotowoltaiczną.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej a decyzja środowiskowa

Gdy chce się wybudować farmę fotowoltaiczną, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, choć zależne jest to od powierzchni instalacji i jej lokalizacji. Jeśli inwestycja ma mieć pomiędzy 0,5 a 1 ha i być zlokalizowana na obszarze parku narodowego, krajobrazowego, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu, Natura 2000, a także na użytkach ekologicznych lub w zespołach przyrodniczo-krajobrazowych, wówczas zachodzi prawdopodobieństwo, że będzie oddziaływać na środowisko. Właśnie dlatego niezbędne może okazać się zdobycie decyzji środowiskowej.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej a decyzja o warunkach zabudowy

Aby móc rozpocząć budowę farmy fotowoltaicznej na terenie, który nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, niezbędne jest uzyskanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Aby można było je otrzymać, trzeba jednak spełnić wymogi, które są dość trudne. Często wręcz niemożliwe do zrealizowania.

O ile łatwo o to, by teren miał dostęp do drogi publicznej, był wystarczająco uzbrojony pod budowę, to znacznie trudniej uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, a jeszcze trudniej jest spełnić warunek tzw. dobrego sąsiedztwa. Bywa, że konieczne jest udanie się do sądu.

 

Budowa farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym

A jak wygląda budowa farmy fotowoltaicznej na działce rolnej? Tutaj sprawa jest bardzo skomplikowana. Jeśli nieruchomość pod farmę fotowoltaiczną jest gruntem rolnym, to do nabycia takiego gruntu zastosowanie znajdą przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Co to oznacza?

Jak wynika z UKUR, grunt rolny o powierzchni powyżej 1 ha może być nabyty jedynie przez rolnika indywidualnego. Co więcej, na mniejszej powierzchni, choć można nabyć ją, nie będąc rolnikiem, to i tak należy prowadzić działalność rolniczą przez co najmniej 5 lat od dnia nabycia.

W sytuacji, gdy grunt ma powyżej 1 ha, to do jego nabycie trzeba być rolnikiem lub uzyskać zgodę KOWR na nabycie nieruchomości, to i tak trzeba liczyć się z koniecznością 5-letniego obowiązku prowadzenia na nim działalności rolniczej. Czy zatem warto kupić grunt, którego przez 5 lat nie będzie można wykorzystać na budowę farmy fotowoltaicznej? Warto się nad tym poważnie zastanowić.

Najlepszym remedium na powyższe jest doprowadzenie — jeszcze przed nabyciem nieruchomości — do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym jej przeznaczeniem nie będzie już działalność rolnicza, a jeśli grunt jest już objęty planem, to jego zmiana z przeznaczenia rolnego na takie, które umożliwi realizację instalacji PV.

wróć do wszystkich artykułów