W ofercie firmy Sigma znajduje się kompleksowa realizacja prac ogólnobudowlanych, które prowadzone są w zgodzie z najwyższymi standardami oraz dbałością o ludzkie bezpieczeństwo. Szczegółowe harmonogramowanie inwestycji pozwala na terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań, przy zachowaniu dużej elastyczności na potrzeby naszych Klientów. Zespół ekspertów może wykonać dla Państwa usługi projektowania, wykonawstwa oraz nadzoru prac z zakresu:

  • Konstrukcji betonowych
    oraz stalowych
  • Prac montażowych i
    wykończeniowych
  • Fundamentowania
  • Robót ziemnych
  • Instalacji sanitarnych
  • Instalacji gazowych