Ustawa o elektromobilności – co mówi o obowiązkach dewelopera?

arykuł w kategorii: Wiedza eksperta,

Na polskich drogach zaczęło pojawiać się coraz więcej samochodów elektrycznych, co wiąże się z koniecznością rozbudowy infrastruktury ładowania. W efekcie wprowadzono również akty prawne, które regulują kwestie związane z możliwością montażu urządzeń, a także obowiązki poszczególnych podmiotów. Jednym z nich jest ustawa o elektromobilności. Co musi wiedzieć deweloper?

 

Spis treści:

 

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych a stacje ładowania

Prognozy rządu dotyczące liczby samochodów elektrycznych w Polsce do 2030 roku są naprawdę optymistyczne. Według nich na polskich drogach pojawi się aż 600 tysięcy elektryków. Nic więc dziwnego, że pojawiają się rozporządzenia, które mają na celu ujednolicić procedury, a także zapanować nad organizacją i zarządzaniem w branży elektromobilności i OZE. Po zapoznaniu się z tymi aktami prawnymi możemy rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące planowanej inwestycji.

 

Jednym z takich dokumentów jest ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317). Wskazuje ona na kilka ważnych informacji z perspektywy inwestora i dewelopera. Wśród nich pojawiają się właśnie obowiązki tych podmiotów. Stacje ładowania to tylko jeden z elementów infrastruktury, na który wskazuje ustawa o elektromobilności. Kogo dotyczy ten dokument? Sprawdźmy poniżej.

 

Ustawa o elektromobilności – kogo dotyczy?

Ustawa o elektromobilności zawiera najważniejsze informacje dotyczące deweloperów, którzy decydują się na rozwój infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych. Ponadto znajdują się w niej obowiązki podmiotów publicznych, a także operatorów ogólnodostępnej stacji ładowania, operatorów stacji gazu ziemnego, operatorów systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego czy też systemów dystrybucyjnych gazowych.

Jeżeli planujesz inwestycję związaną z budową budynku mieszkalnego lub elektromobilnością, z pewnością musisz zapoznać się z aktem prawnym, jakim jest ustawa o elektromobilności. Kogo dotyczy treść tego aktu prawnego? Odpowiedzieliśmy już na to pytanie. Teraz skupmy się na obowiązkach, jakie z niego wynikają.

 

Jakie obowiązki nakłada ustawa o elektromobilności na deweloperów?

 

Jednym z najważniejszych przepisów z perspektywy dewelopera jest art. 12 pkt 1. Nakłada on obowiązek zapewnienia infrastruktury ładowania w przypadku budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych wielorodzinnych, które są położone w gminach i powiatach powyżej 50 tys. mieszkańców.

 

Przymus powstawania miejsc ładowania wynika z zapisów o konieczności projektowania i budowania wyżej wspomnianych budynków wraz z wewnętrznymi oraz zewnętrznymi stanowiskami postojowymi w taki sposób, by zapewnić moc przyłączeniową, która pozwoli na wyposażenia ich w stacje ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW.

 

Dnia 14 maja 2021 roku pojawiło się również rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska, które wskazuje sposób ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej.

 

W przypadku budynków użyteczności publicznej ma ona stanowić iloczyn 20% liczby wszystkich stanowisk postojowych i wartości mocy 3,7 kW. Jednocześnie nie może być niższa niż 3,7 kW. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy z budynkiem nie są związane żadne stanowiska postojowe. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne wielorodzinne, w tym przypadku minimalna moc przyłączeniowa jest równa iloczynowi 50% liczby wszystkich stanowisk postojowych związanych z budynkiem i 3,7 kW. Wyjątkiem są budynki bez miejsc parkingowych.

Jeżeli deweloper nie wywiąże się z tego obowiązku, wówczas nie otrzyma pozwolenia na budowę. Należy również pamiętać o innych rozporządzeniach, które regulują obowiązki deweloperów w zakresie elektromobilności. Dodatkowo rząd pracuje nad nowelizacją wyżej analizowanej ustawy. Jakie zmiany czekają deweloperów? Co warto wiedzieć?

Sprawdź naszą ofertę Elektromobilność!

 

Nowelizacja ustawy o elektromobilności a obowiązki dewelopera

Planowana nowelizacja ustawy o elektromobilności ma za zadanie rozwiązać problemy, które pojawiły się po wdrożeniu przepisów w życie. Dodatkowo szybki rozwój elektromobilności wymusił na ustawodawcy wprowadzenie pewnych udogodnień. Zmiany ustawy o elektromobilności będą dotyczyły pośrednio obowiązków dewelopera. Wśród nich pojawia się zapis o:

  • włączeniu do czynności zwykłych zarządu instalacji i użytkowania punktu ładowania w budynkach wielorodzinnych,
  • krótszym czasie oczekiwania na decyzję w sprawie instalacji punktu ładowania.

Pojawiają się również zmiany dotyczące możliwości instalacji domowych ładowarek przez prawnego właściciela lokalu mieszkalnego.

 

Inne akty prawne dotyczące infrastruktury ładowania i obowiązków dewelopera

Warto również zwrócić uwagę na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z 30 maja 2018 roku. Dotyczy ona również obowiązków dewelopera, który musi dopilnować, aby budynek spełniał minimalne wymogi dotyczące punktów ładowania. Obowiązują dwie zasady w zależności od ilości miejsc parkingowych:

  • dla budynków niemieszkalnych, które mają więcej niż 10 miejsc parkingowych, należy zapewnić co najmniej jeden punkt ładowania oraz infrastrukturę kanałową dla 1 na 5 miejsc parkingowych,
  • dla budynków mieszkalnych z 20 miejscami parkingowymi obowiązuje prawo krajowe, a dodatkowo należy zapewnić infrastrukturę dla minimum 1 na 10 miejsc parkingowych.

 

Podsumowanie: Ustawa o elektromobilności a deweloperzy

Ustawa o elektromobilności to jeden z podstawowych aktów prawnych, które obowiązują deweloperów. Aktualnie rząd planuje nowelizację przepisów. Jej celem jest ułatwienie procedury udzielania pozwoleń oraz zatwierdzania planów dotyczących instalacje nowych stacji ładowania.

wróć do wszystkich artykułów