Jak przebiega montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych?

arykuł w kategorii: Poradnik, Stacje ładowania,

Elektromobilność to dziedzina, która rozwija się na naszych oczach. Mamy możliwość bieżącego obserwowania wzrastającej liczby samochodów elektrycznych na drogach, jak i stacji ładownia tego typu pojazdów w ogólnodostępnych miejscach. Warto przyjrzeć się bliżej procesowi montażu tych urządzeń.

 

Montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych krok po kroku

Inwestorzy, którzy zamierzają posadowić stację ładowania pojazdów, nie mają obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Warto jednak zaznaczyć, że konieczne jest pisemne zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia inwestycji do starosty lub wojewody. Zawarte w nim są: rodzaj, zakres oraz sposób prowadzenia działań na danym terenie, a także oświadczenie o prawie do dysponowania określoną nieruchomością. Bardzo często opisane są one na podstawie wcześniej przeprowadzonego przez profesjonalne firmy (zatrudniające doświadczonych elektryków) audytu miejsca oraz infrastruktury. Organ administracyjny w czasie 21 dni ma prawo sprzeciwić się budowie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdy zaistnieją ku temu przesłanki. Brak obiekcji starosty lub wojewody w czasie 3 tygodni stanowi zielone światło do rozpoczęcia prac. Można także otrzymać pisemne zaświadczenie o braku przeciwwskazań przed upływem tego okresu.

Proces prac budowlanych jest stosunkowo prosty i opiera się na 4 krokach:

1. przygotowanie terenu pod inwestycję poprzez posadowienie fundamentów,

2. przygotowanie infrastruktury zasilającej,

3. montaż stacji ładowania,

4. podłączenie ładowarki do prądu.

Stacja ładowania pojazdów elektrycznych powinna posiadać cechy zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami i normami. Urządzenie powinno być także opisane, tak aby użytkownik „ładowarki” mógł bez przeszkód poznać m.in. nazwę producenta, napięcie znamionowe czy numer kontaktowy, pod który można dzwonić w razie awarii, usterki. Konieczna jest także szczegółowa instrukcja obsługi.

Kolejnym z kroków podczas kompleksowej budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych o mocy przekraczającej 3,7 kW jest legalizacja przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Dokonuje się go przed oddaniem infrastruktury do użytku. Pozwala na to skontrolowanie, czy korzystanie z instalacji będzie bezpieczne dla użytkowników.

 

Kto może wykonać montaż stacji ładowania pojazdów?

Choć przygotowanie wszelkiej dokumentacji pozwalającej na zamontowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jak i przeprowadzenie prac wydaje się stosunkowo proste, warto podkreślić, że jest to zadanie dla profesjonalistów. Wymaga ono nie tylko umiejętności, ale rzetelnej wiedzy, uprawnień (m.in. świadectwo kwalifikacyjne SEP pozwalające na bezpieczne wykonanie prac elektrycznych) oraz dostępu do sprzętu. Montażem stacji ładowania pojazdów mogą zajmować się producenci, dystrybutorzy urządzeń, jak i zewnętrzne firmy wyspecjalizowane w tego typu pracach.

 

Ile trwa i ile kosztuje montaż ładowarki do samochodów elektrycznych?

Jak można zauważyć, na podstawie rozpisanego wyżej planu, nie sposób jednoznacznie określić, ile trwa budowa stacji ładowania pojazdów. Uniezależnione jest w dużej mierze od czasu trwania procedur związanych z brakiem przeciwwskazań do budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych, jak i działań legalizacyjnych. Warto zaznaczyć, że same prace budowlane mogą trwać od kilku godzin do kilku dni. Zależne jest to od warunków terenowych, zakresu koniecznych prac, jak i typu montowanego urządzenia. Nie można także wprost napisać, ile kosztuje posadowienie stacji ładowania pojazdów – cena urządzenia zwykle wynosi około 10.000 – 20.000 zł, do tego doliczyć należy opłaty urzędowe oraz roboczogodziny przeznaczone przez pracowników na jego posadowienie, są one ustalane indywidualnie przez pracodawców.

wróć do wszystkich artykułów