Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych – jakie formalności, przepisy?

arykuł w kategorii: Poradnik, Stacje ładowania,

Elektromobilność, czyli projektowanie i wdrażanie wszelkiego rodzaju rozwiązań umożliwiających korzystanie z aut napędzanych prądem, stale się rozwija. W związku z tym w naszym kraju powstaje coraz więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przed przystąpieniem do inwestycji, warto wiedzieć, jakie formalności i przepisy są istotne, by była ona przeprowadzona zgodnie z prawem.

Rodzaje stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Stacje ładowania samochodów elektrycznych podzielić można według wielu zróżnicowanych kryteriów, jednak najważniejszym z nich jest przede wszystkim jej dostępność. Wyróżnić możemy ogólnodostępne urządzenia, z których korzystać można bez żadnych ograniczeń (po uiszczeniu opłaty lub za darmo), montowane na osiedlach dla ich mieszkańców, jak i domowe ładowarki. Mogą być zasilane prądem zmiennym AC lub stałym DC.

W kwestii mocy wyróżniamy 3 rodzaje stacji ładowania pojazdów elektrycznych:

  • normalne – od 3,7 kW do 22 kW,
  • szybkie – powyżej 22 kW,
  • superszybkie – powyżej 50 kW, które nie są jeszcze popularne w Polsce.

Jakie formalności przy budowie ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów?

Obowiązki do dopełnienia przy budowie stacji ładowania samochodów elektrycznych, które montowane są w przestrzeni publicznej, określone zostały w Ustawie o Elektromobilności i Paliwach Alternatywnych z 22 lutego 2018 wraz z jej późniejszymi nowelizacjami. Nie jest to jednak jedyny akt prawny, który reguluje najważniejsze kwestie związane z tą inwestycją. Pod uwagę należy wziąć także przepisy Ustawy Prawo Budowlane, które nakładają na inwestora konieczność zgłoszenia robót budowlanych w starostwie lub urzędzie miasta, wraz z mapką sytuacyjną z oznaczeniem miejsca posadowienia ładowarki oraz prawem do dysponowania gruntem. Od tej reguły są jednak pewne wyjątki.

Po zakończeniu montażu wymagane jest przeprowadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz badania przez UDT (dotyczy to jedynie urządzeń, z których korzystanie związane jest opłatami).

Dane związane z działaniem ogólnodostępnej stacji ładowania muszą być regularnie przekazywane do Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Przepisy przy budowie domowej stacji ładowania

Domowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych to coraz częściej stosowane w naszym kraju rozwiązanie. Jakie formalności muszą być dopełnione, by inwestycja była zgodna z prawem? Okazuje się, że niewymagane jest zgłoszenie robót budowlanych, jak i uzyskiwanie wszelkiego rodzaju zgód. Wyjątkiem jest montaż urządzenia we wspólnocie mieszkaniowej, gdzie konieczne jest otrzymanie zezwolenia od zarządcy budynku.

Należy jednak zaznaczyć, że posadawianie urządzenia do zasilania pojazdu elektrycznego, a zwłaszcza budowa stacji szybkiego ładowania, wymaga skontrolowania mocy przydomowej sieci u jej operatora.

Wszelkiego rodzaju prace montażowe powinien wykonać elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne SEP. Po zakończeniu instalacji nie wymaga się kontroli przeprowadzonych działań oraz funkcjonowania urządzenia, dlatego szczególnie ważne jest, by posadowieniem stacji ładowania samochodów elektrycznych zajął się profesjonalista.

wróć do wszystkich artykułów